Q1 - Jouw eigen rol (FFB)


* Wil je kans maken op één van de leuke cadeaus van Natuurmonumenten? Kies één van de volgende antwoorden

Stel je hebt een hulpvraag. Ook als je op dit moment geen hulpvraag hebt, kun je je voorstellen wat jij prettig zou vinden als je een hulpvraag hebt of krijgt. Je kunt bijvoorbeeld denken aan niet lekker in je vel zitten, veel stress hebben, geldzorgen, ouders die scheiden, verslaving, psychische problemen, etc.
 
Stel er zijn één of meer professionals die je helpen. Je hebt contact met hun, face-to-face en telefonisch. Ze ondersteunen je met jouw hulpvraag. Ze maken samen met jou een plan van aanpak. 
 
Je kunt je voorstellen dat er meer mensen betrokken zijn bij jouw hulpvraag. Je kunt denken aan vrienden, familie, de buren, je sportcoach maar ook aan maatschappelijk werker, pedagogisch medewerker, mentor, psycholoog, dokter, of aan je ouders of verzorgers. Iedereen heeft het beste met je voor en wil je helpen.
 
Wat lijkt jouw prettig als het gaat om het initiatief in afspraken maken, wie wel en niet verslagen van gesprekken mag lezen, je eigen invloed op het plan van aanpak, etc.
 
Deze vragen gaat over jouw eigen rol bij een hulpvraag.
*
Heb je een hulpvraag of heb je wel eens een hulpvraag gehad?
Kies één van de volgende antwoorden

Hou bij de volgende vragen jouw hulpvraag voor ogen of stel je een hulpvraag voor. Ga er vanuit dat er één of meer professionals zijn die je helpen.

*
Je hebt een professional die jou helpt met jouw hulpvraag. Wie moet het initiatief nemen voor het inplannen van afspraken?
Kies één van de volgende antwoorden
*
Welk middel vindt jij het handigst voor het inplannen van afspraken?
Kies één van de volgende antwoorden
*
Waar ligt, denk je, de goede balans bij de aanpak van jouw hulpvraag?
Kies één van de volgende antwoorden
*
Wie bepaalt wie er bij een afspraak aanwezig zijn?

Denk bij aanwezigen aan professionals, maar ook aan ouders of verzorgers.
Kies één van de volgende antwoorden
*
Zou je de mogelijkheid willen hebben om aan te wijzen wie er niet bij een gesprek over jouw hulpvraag aanwezig is? 

Denk aan een bepaalde professional of aan je ouders of verzorgers.
Kies één van de volgende antwoorden
*
Stel het initiatief voor het oplossen van de hulpvraag ligt bij jezelf. Gebeurt er voldoende als je zelf initiatief moet nemen? Komt het de aanpak van het oplossen van je hulpvraag ten goede?
Kies één van de volgende antwoorden

Bij een hulpvraag deel je regelmatig persoonlijke dingen over jezelf. Vertrouwen in een professional is dan erg belangrijk. Een professional maakt altijd een verslag van jullie gesprek en de afspraken die jullie maken. Ook maakt de professional een plan van aanpak waarin onder andere staat wat jij moet doen én wat de professional moet doen.
*
Er wordt een verslag gemaakt van jouw gesprek met de professional. Mogen andere betrokkenen (ouders, dokter of andere professional) dat verslag inzien?
  nee, anderen betrokkenen mogen het niet inzien ja, anderen betrokkenen mogen het inzien, als ik het goed vindt ja, anderen betrokkenen mogen het inzien, als de professional het goed vindt ja, anderen betrokkenen mogen het altijd inzien
Ik denk dat het normaal zo gaat:
Ik zou graag willen dat het zo gaat:
*
Krijg je zelf het verslag van jouw gesprek met een professional?
  nee, ik krijg geen kopie van het verslag ja, ik krijg een kopie van het verslag als ik er naar vraag ja, ik krijg altijd een kopie van het verslag. ja, ik kan het verslag online veilig opzoeken als ik dat wil
Ik denk dat het normaal zo gaat:
Ik zou graag willen dat het zo gaat:
*
Heb jij inzage in alles wat er over jouw hulpvraag geschreven wordt?

Denk aan: verslag van jullie gesprekken, de aanpak van je hulpvraag en de professionele bewoording van wat er aan de hand is.
  ik kan altijd (online) bekijken wat er over mij geschreven is. ik kan makkelijk opvragen wat er over mij geschreven is. ik kan opvragen wat er over mij geschreven is, maar dat is niet zo makkelijk ik kan veel dingen die over mij geschreven zijn niet inzien, dat is alleen interessant voor professionals
Ik denk dat het normaal zo gaat:
Ik zou graag willen dat het zo gaat:
*
Zou je gaan lezen wat de professional over je geschreven heeft?
Kies één van de volgende antwoorden
*
Voor wie zijn de gespreksverslagen, je plan van aanpak en de professionele bewoording van wat er aan de hand is vooral bedoeld?
  mij (de hulpvrager) alleen de professional die je gesproken hebt alle professionals die een rol spelen bij je hulpvraag sommige professionals die een rol spelen bij je hulpvraag je ouders of verzorgers
Ik denk dat het normaal zo gaat:
Ik zou graag willen dat het zo gaat:
*
Professionals en anderen die je helpen, hebben soms gesprekken over jou, zonder dat je daar bij bent. Vind je dat jij de inhoud van die gesprekken online zou moeten kunnen inzien?
Kies één van de volgende antwoorden

*
Stel je hebt zelf veel invloed op hoe je hulpvraag wordt aangepakt. Welke professional je daar bij helpt en in de keuzes van je plan van aanpak. Jij hebt veel zelfstandigheid. Zou je dat fijn vinden?
Kies één van de volgende antwoorden
*
Wat zouden nadelen zijn als je zelf veel invloed hebt? Waar zou je tegenaan kunnen lopen?
*
Hoe vind je het maken van eigen keuzes bij het oplossen van een hulpvraag?
Kies één van de volgende antwoorden
*
Ik vind mezelf verantwoordelijk bij serieuze dingen zoals bijvoorbeeld het oplossen van een hulpvraag?
Kies één van de volgende antwoorden
*
Ik kom mijn afspraken na bij serieuze dingen zoals bijvoorbeeld het oplossen van een hulpvraag?
Kies één van de volgende antwoorden

*
Wat zou je er van vinden dat je de voortgang van het oplossen van je hulpvraag online kunt inzien? (verslagen, plan van aanpak, notities van professionals)
Kies één van de volgende antwoorden
*
Wat zou je online willen kunnen doen als het gaat om een hulpvraag?
*
Wat zou voor jou de belangrijkste reden zijn om online in te loggen bij jouw gegevens over je hulpvraag?
Kies één van de volgende antwoorden
*
Lijkt het jou zinvol dat je online informatie zelf kunt afschermen? Bijvoorbeeld door aan te vinken wie wat mag zien?
Kies één van de volgende antwoorden

Dit waren de vragen. Bedankt voor het invullen!
We willen nog graag een paar algemene dingen weten.
*
Ik ben een...
Kies één van de volgende antwoorden
*
Mijn leeftijd is...
In dit veld mogen alleen cijfers ingevoerd worden.

* Ik doe... Kies één van de volgende antwoorden
* Ik woon... Kies één van de volgende antwoorden
* Wil je meedenken aan hoe we een goede invulling kunnen geven aan belangrijke onderwerpen voor jongeren? Kies één van de volgende antwoorden