Son en Breugel Q02 - Leefstijl

Deze vragen gaan over je leefstijl. Je leefstijl gaat bijvoorbeeld over wat je eet, of je beweegt/sport en of je wel eens alcohol drinkt. We willen graag weten wat jij van je leefstijl vindt.

*
Vind je dat je meestal gezond eet?
Kies één van de volgende antwoorden
* Wat is voor jou gezond eten?
*
In welke situaties word je verleid om ongezond te eten?
Meerdere antwoorden mogelijk
*
Welke maatregelen zouden voor jou werken om te kiezen voor een gezonde snack/maaltijd?
Meerdere antwoorden mogelijk
*
Rook je wel eens een sigaret of een joint?
Kies één van de volgende antwoorden
*
Heb je overlast van mensen die roken?
Kies één van de volgende antwoorden
*
Vind je dat een rookverbod moet worden uitgebreid?
Meerdere antwoorden mogelijk
*
Drink je wel eens een drankje met alcohol?
Kies één van de volgende antwoorden
*
Welke maatregelen zouden voor jou werken om een drankje met alcohol te laten staan?
Meerdere antwoorden mogelijk
*
Vind je dat je voldoende beweegt?
Kies één van de volgende antwoorden
*
Wanneer  zou je meer bewegen dan je nu doet?

Meerdere antwoorden mogelijk

Dit waren de vragen. Bedankt voor het invullen!
We willen nog graag een paar algemene dingen weten.
*
Ik ben een...
Kies één van de volgende antwoorden
*
Mijn leeftijd is...
In dit veld mogen alleen cijfers ingevoerd worden.

* Ik doe... Kies één van de volgende antwoorden
Wil je vaker een korte vragenlijst beantwoorden of meedoen aan een online Chat met jongeren uit Son en Breugel? Vul dan hier je mailadres en telefoonnummer in. Voor deelname aan de Chat ontvang je €10 vergoeding per keer.