Son en Breugel Q03 - Verkeer

De volgend vragen gaan over jouw deelname aan het verkeer in Son en Breugel. We willen graag weten hoe veilig jij je voelt in het verkeer en in welke maatregelen de gemeente energie moet steken.

*
Je bent een verkeersdeelnemer als je van A naar B gaat. Noem twee bestemmingen waar jij vaak naar toe gaat.
Meerdere antwoorden mogelijk
* Zijn je bovenstaande bestemmingen in Son en Breugel of daar buiten? Kies één van de volgende antwoorden
*
Op welke van onderstaande manieren neem jij het vaakst deel aan het verkeer in Son en Breugel
Kies één van de volgende antwoorden
*
Waardoor voel je je het vaakst onveilig als deelnemer aan het verkeer in Son en Breugel? Noem maximaal twee redenen.
Meerdere antwoorden mogelijk
*
Waar in Son en Breugel kan volgens jou de verkeersveiligheid beter?
*
De gemeente regelt het verkeer en de inrichting van de straten in het dorp. Wat vind jij de twee belangrijkste onderwerpen waar de gemeente energie in moet steken wat betreft het verkeer?
Meerdere antwoorden mogelijk
*
De gemeente gaat een plan maken over Verkeer in Son en Breugel. Wat vind jij dat ze daar in ieder geval in moeten zetten?

*
Wat vind je van het idee van deelauto’s of deelfietsen die je gratis of heel goedkoop kunt lenen in Son en Breugel?
Kies één van de volgende antwoorden

Dit waren de vragen. Bedankt voor het invullen!
We willen nog graag een paar algemene dingen weten.
*
Ik ben een...
Kies één van de volgende antwoorden
*
Mijn leeftijd is...
In dit veld mogen alleen cijfers ingevoerd worden.

* Ik doe... Kies één van de volgende antwoorden
*
Ik ben...
Kies één van de volgende antwoorden
Wil je vaker een korte vragenlijst beantwoorden of meedoen aan een online Chat met jongeren uit Son en Breugel? Vul dan hier je mailadres en telefoonnummer in. Voor deelname aan de Chat ontvang je €10 vergoeding per keer.