Ooststellingwerf #15 - Activiteiten

We zoomen in op de dorpen en plaatsen in gemeente Ooststellingwerf. Denk bij het beantwoorden van deze vragen vooral aan het dorp of de plaats waar jij woont.

*
Heb je wel eens inspraak gehad over iets voor jongeren in jouw dorp of plaats?
Kies één van de volgende antwoorden
*
Wordt er in jouw dorp of plaats naar jongeren geluisterd?
Kies één van de volgende antwoorden
*
In hoeverre vind je dat er met jongeren rekening gehouden wordt in jouw dorp of plaats? (schaal 1 t/m 10)
Kies één van de volgende antwoorden
*
Voor welke doelgroep zijn er bij jouw in het dorp of plaats veel voorzieningen of activiteiten?
Meerdere antwoorden mogelijk
*
Kruis aan waar je het mee eens bent:
Meerdere antwoorden mogelijk
*
Wat vind je belangrijke onderwerpen voor jongeren in jouw dorp of plaats?
*
Zijn er dingen waaraan je je ergert in jouw dorp of plaats?
*
Als je jongeren gaat vragen wat ze willen verbeteren in hun dorp of plaats, hoe kun je dat dan het beste doen?
Meerdere antwoorden mogelijk
*
Stel je mag twee keer per jaar je mening geven over wat beter kan in jouw dorp/ plaats. Zouden veel jongeren hun mening geven?
Kies één van de volgende antwoorden
*
Zou jij (en je vrienden) mee willen helpen (organiseren) als er iets voor jongeren gedaan wordt in jouw dorp of plaats? 
Kies één van de volgende antwoorden
Aan welke activiteiten zouden jongeren mee kunnen helpen in jouw dorp of plaats?

*
Ik ben een...
Kies één van de volgende antwoorden
*
Mijn leeftijd is...
In dit veld mogen alleen cijfers ingevoerd worden.

* Ik doe... Kies één van de volgende antwoorden
* Ik woon in... Kies één van de volgende antwoorden
Wil je meedoen aan het Denknetwerk en vaker een korte vragenlijst beantwoorden of meedoen aan een online Chat met jongeren voor €10? Vul dan hier je mailadres in (voor de Quest) en telefoonnummer (voor de Chat).