Ooststellingwerf #10 - Huiselijk Geweld

Elk jaar krijgen 119.000 kinderen te maken met een vorm van kindermishandeling. Dat is gemiddeld een kind per schoolklas. Als een kind bedreigd wordt, of als er geweld is, spreek je van kindermishandeling. Dat kan zijn omdat je ouders je pijn doen, of je uitschelden. Of omdat er thuis veel ruzie is, of omdat niemand aandacht voor je heeft.

 

Het is een lastig onderwerp. Omstanders – school, vriendjes, klasgenoten – weten vaak niet hoe ze kunnen helpen. Daarover gaat deze vragenlijst.

*
Heb je je wel eens zorgen gemaakt over iemand die misschien mishandeld of verwaarloosd werd?
Kies één van de volgende antwoorden
*

Als je je zorgen zou maken over iemand die misschien mishandeld of verwaarloosd wordt, wat zou je dan het liefst willen doen?

Kies één van de volgende antwoorden
* Kinderen die worden mishandeld, durven zelf vaak geen actie te ondernemen. Wat zouden vaak redenen zijn waarom ze dat niet durven?  Meerdere antwoorden mogelijk
*
Het herkennen van kindermishandeling is erg moeilijk. Noem twee signalen waaraan je zou kunnen herkennen dat een kind misschien mishandeld of verwaarloosd wordt?
*
Zie je wel eens signalen bij vrienden of andere leeftijdgenoten waardoor je twijfelt aan mishandeling of verwaarlozing?
Kies één van de volgende antwoorden
*
Stel je ziet een signaal dat kan wijzen op mishandeling of verwaarlozing van een leeftijdgenoot, weet je dan waar je terecht kan?
Kies één van de volgende antwoorden
*
Heb je wel eens in jouw omgeving meegemaakt dat een leeftijdgenoot mishandeld of verwaarloosd werd?
Kies één van de volgende antwoorden
* Als je iemand kent die mishandeld of verwaarloosd wordt, praat je daar onderling met elkaar over? Kies één van de volgende antwoorden
*
Heb je wel eens van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling gehoord?
Kies één van de volgende antwoorden
*
Als je iemand kent die mishandeld of verwaarloosd wordt, zou het helpen om de Kindertelefoon te bellen?
Kies één van de volgende antwoorden
Welke vraag (of vragen) heb jij als het gaat om dit onderwerp?

*
Ik ben een...
Kies één van de volgende antwoorden
*
Mijn leeftijd is...
In dit veld mogen alleen cijfers ingevoerd worden.

* Ik doe... Kies één van de volgende antwoorden
Wil je meedoen aan het Denknetwerk en vaker een korte vragenlijst beantwoorden of meedoen aan een online Chat met jongeren voor €10? Vul dan hier je mailadres in (voor de Quest) en telefoonnummer (voor de Chat).