Ooststellingwerf Q18 Impact Corona

*
Vind je dat je goed/ duidelijk over Corona-onderwerpen voor jongeren geïnformeerd werd de afgelopen maanden?
Kies één van de volgende antwoorden
*
Hoe kwam jij voornamelijk aan informatie die voor jongeren belangrijk is tijdens de Corona-crisis, bijvoorbeeld informatie over wat je wel en niet mocht doen?
Meerdere antwoorden mogelijk
*
Moet de informatie over wat wel en niet mag/kan in verband met Corona meer op jongeren gericht zijn?
Kies één van de volgende antwoorden
*
Wat zijn voor jou belangrijke onderwerpen waarop Corona invloed heeft?
*
Heb jij je meer eenzaam gevoeld tijdens de Corona-lockdown dan anders? Geef met drie rapportcijfers aan hoe jij de eenzaamheid vóór, tijdens en na de Corona-lockdown waardeert. Waarbij 1 is ‘heel eenzaam’ en 10 is ‘helemaal niet eenzaam’.
*
Heb je wel eens van de kindertelefoon gehoord?
Kies één van de volgende antwoorden
*
Zou je, als je problemen hebt of je eenzaam voelt, gebruik maken van de kindertelefoon, hun jongerenforum of hun chat met een deskundige?
Kies één van de volgende antwoorden
*
En tijdens de Corona-lockdown? Zou je dan, als je problemen hebt of je eenzaam voelt gebruik maken van de kindertelefoon, hun jongerenforum of hun chat met een deskundige?
Kies één van de volgende antwoorden
*
Hoe zie je de komende periode? Gaan de belangrijke dingen voor jongeren veranderen? Of gaat het meeste weer terug naar het oude? Denk aan sport, uitgaan vrij tijd, openbare plekken, bijbaantjes, etc.


Over een jaar denk ik dat…
Kies één van de volgende antwoorden
*
Heb jij ideeën hoe we invulling kunnen geven aan dingen die belangrijk zijn voor jongeren? Denk aan sport, uitgaan, vrije tijd, openbare plekken, bijbaantjes, etc.
Kies één van de volgende antwoorden

*
Ik ben een...
Kies één van de volgende antwoorden
*
Mijn leeftijd is...
In dit veld mogen alleen cijfers ingevoerd worden.

* Ik doe... Kies één van de volgende antwoorden
* Ik zit op...  Kies één van de volgende antwoorden
* Wil je meedenken aan hoe we een goede invulling kunnen geven aan belangrijke onderwerpen voor jongeren? Kies één van de volgende antwoorden